Hấp Maxwell muster collagen 500ml

Thương hiệu: MỸ PHẨM TÓC CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ NHẤT TOÀN QUỐC Mã: Đang cập nhật
Chất liệu: Đang cập nhật
ThÆ°Æ¡ng hiệu: Đang cập nhật   |   Tình trạng: Còn hàng
200.000₫
Tìm cửa hàng gần bạn nhất
Kích thước:
 • Trở thành khách hàng thân thiết sau 5 lần mua
  Trở thành khách hàng thân thiết sau 5 lần mua
 • Giao hàng nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh trong vòng 2 tiếng
  Giao hàng nội thành Hà Nội và Hồ Chí Minh trong vòng 2 tiếng
 • 7 ngày đổi trả miễn phí
  7 ngày đổi trả miễn phí
 • khoản tiền 100% nếu phát hiện hàng giả
  khoản tiền 100% nếu phát hiện hàng giả

-  ð™¼ð™°ðš‡ðš†ð™´ð™»ð™»
𝙼𝚄𝚂𝚃𝙴𝚁 𝙼𝙰𝙲𝙰 𝙴𝚂𝙴𝙽𝙲𝙴 𝚁𝙴𝙿𝙰𝙸𝚁
   ð™·ðšŠÌ‚́𝚙 𝙼𝙰𝚇𝚆𝙴𝙻𝙻 𝙿𝙷𝚄̣𝙲 𝙷𝙾̂̀𝙸 𝚃𝙾́𝙲 𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̂𝙽 𝚂𝙰̂𝚄 𝚂𝙸𝙴̂𝚄 𝙼𝙴̂̀𝙼 𝙼𝚄̛𝙾̛̣𝚃 

𝙳𝚄𝙽𝙶 𝚃𝙸́𝙲𝙷 : 𝟻00𝙼𝙻 

𝙷𝚊̂́𝚙 𝙼𝙰𝚇𝚆𝙴𝙻𝙻 𝚝𝚘́𝚌 đ𝚞̛𝚘̛̣𝚌 𝚕𝚊̀𝚖 𝚝𝚞̛̀ 𝚌𝚊́𝚌 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚝𝚞̛̣ 𝚗𝚑𝚒𝚎̂𝚗, 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 đ𝚘́ 𝚐𝚘̂̀𝚖 𝚗𝚑𝚒𝚎̂̀𝚞 𝚟𝚒𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗, 𝚙𝚛𝚘𝚝𝚎𝚒𝚗 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘𝚊́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚌𝚞̀𝚗𝚐 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚘𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎𝚗 𝚔𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚙𝚑𝚞̣𝚌 𝚑𝚘̂̀𝚒 đ𝚘̣̂ 𝚊̂̉𝚖 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚘́ 𝚝𝚊́𝚌 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚋𝚊̉𝚘 𝚟𝚎̣̂ 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚘́𝚌 𝙼𝙰𝚇𝚆𝙴𝙻𝙻 𝚌𝚘̀𝚗 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚜𝚞̛̉𝚊 𝚌𝚑𝚞̛̃𝚊 𝚟𝚊̀ 𝚔𝚑𝚘̂𝚒 𝚙𝚑𝚞̣𝚌 𝚕𝚊̣𝚒 𝚕𝚘̛́𝚙 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚋𝚒̀ 𝚝𝚘́𝚌 𝚋𝚒̣ 𝚑𝚞̛ 𝚑𝚘̉𝚗𝚐; 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚝𝚘́𝚌 𝚖𝚎̂̀𝚖 𝚖𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚔𝚑𝚘̉𝚎.

𝙲𝚘̂𝚗𝚐 𝚍𝚞̣𝚗𝚐: 
𝙷𝚊̂́𝚙 𝚙𝚑𝚞̣𝚌 𝚑𝚘̂̀𝚒 𝙼𝙰𝚇𝚆𝙴𝙻𝙻  ðšŒðšžðš—𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 𝚍𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚍𝚒𝚎̣̂𝚞 𝚔𝚢̀ 𝚌𝚑𝚘 𝚝𝚘́𝚌 đ𝚊̃ 𝚚𝚞𝚊 𝚜𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚑𝚘́𝚊 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚟𝚊̀ 𝚖𝚊̀𝚞 𝚗𝚑𝚞𝚘̣̂𝚖.
𝚂𝚞̛̉ 𝚍𝚞̣𝚗𝚐 𝚑𝚊̂́𝚙 𝚍𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚊́𝚒 𝚝𝚘́𝚌 𝚔𝚑𝚘̂ 𝚑𝚞̛ 𝚝𝚘̂̉𝚗, 𝚟𝚘̛́𝚒 𝚝𝚑𝚊̀𝚗𝚑 𝚙𝚑𝚊̂̀𝚗 𝚌𝚘𝚕𝚕𝚊𝚐𝚎𝚗 , 𝚔𝚎𝚛𝚊𝚝𝚒𝚗 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚙𝚑𝚞̣𝚌 𝚑𝚘̂̀𝚒 đ𝚘̣̂ 𝚊̂̉𝚖 𝚟𝚊̀ đ𝚘̣̂ 𝚋𝚘́𝚗𝚐 𝚖𝚞̛𝚘̛̣𝚝 𝚌𝚑𝚘 𝚖𝚊́𝚒 𝚝𝚘́𝚌.
𝙲𝚞𝚗𝚐 𝚌𝚊̂́𝚙 đ𝚘̣̂ 𝚊̂̉𝚖 𝚋𝚊̉𝚘 𝚟𝚎̣̂ 𝚌𝚑𝚊̂𝚗 𝚝𝚘́𝚌, 𝚐𝚒𝚞́𝚙 𝚝𝚘́𝚌 𝚑𝚎̂́𝚝 𝚔𝚑𝚘̂ 𝚡𝚘̛, 𝚌𝚑𝚎̉ 𝚗𝚐𝚘̣𝚗.
𝙲𝚊́𝚌 𝚍𝚞̛𝚘̛̃𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 (𝚙𝚛𝚘𝚝𝚎𝚒𝚗, 𝚟𝚒𝚝𝚊𝚖𝚒𝚗, 𝚔𝚑𝚘𝚊́𝚗𝚐 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝) 𝚌𝚘́ 𝚝𝚛𝚘𝚗𝚐 𝚜𝚊̉𝚗 𝚙𝚑𝚊̂̉𝚖 𝚜𝚎̃ 𝚕𝚎𝚗 𝚕𝚘̉𝚒 𝚟𝚊̀𝚘 𝚜𝚊̂𝚞 𝚝𝚎̂́ 𝚋𝚊̀𝚘 𝚋𝚒𝚎̂̉𝚞 𝚋𝚒̀, 𝚝𝚊́𝚒 𝚝𝚊̣𝚘 𝚌𝚑𝚊̂́𝚝 𝚜𝚞̛̀𝚗𝚐 𝚕𝚊̀𝚖 𝚌𝚑𝚘 𝚜𝚘̛̣𝚒 𝚝𝚘́𝚌 𝚍𝚊𝚒 𝚟𝚊̀ 𝚌𝚑𝚊̆́𝚌 𝚔𝚑𝚘̉𝚎 𝚑𝚘̛𝚗.

Messenger